ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Tomáš Krásný BLOG
úvodní2021-11-02T19:58:19+01:00

O KANCELÁŘI

Jsem absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na které jsem v roce 2006 úspěšně ukončil studium v oboru právo. Po ukončení studii jsem nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře Kausta & Zientková. V roce 2010 jsem úspěšně složil advokátní zkoušky a stal jsem se advokátem. Jako samostatný advokát jsem i nadále v rámci trvalé spolupráce spolupracoval s advokátní kanceláří Kausta & Zientková, následně advokátní kanceláří Mgr. Petra Kausty. Tuto spolupráci jsem ukončil k 15. 3. 2019 a od té doby vykonávám advokacii zcela samostatně.

V rámci své praxe jsem připraven svým klientům nabídnout velmi široké spektrum právních služeb. Po celu dobu své právnické praxe se věnuji občanskému právu, především sporů v oblastí závazkového práva, ochrany vlastnictví, dále rodinnému právu. Nedílnou součástí mé profese je obhajoba v trestním řízeních. Své služby v rámci trestního práva nabízím také poškozeným. V průběhu své praxe jsem se vyprofiloval i jako specialista na přestupky v dopravě, tedy svým klientům nabízím možnost zastupování v přestupkových a správních řízení týkající se přestupků, které souvisí s porušením povinností řidiče, ale také dopravců a provozovatelů motorových vozidel. Rovněž jsem zastupoval a zastupuji klienty v řízeních u Ústavního soudu na základě podaných ústavních stížností.

Kromě zastupování v konkrétních řízeních a právních sporech, sepisuji smlouvy, vypracovávám právní rozbory a právní posouzení.

Pokud jde o můj pohled na právo a vnímání práva, tak se považuji za typického absolventa „brněnské školy“, která klade důraz na přirozenoprávní výklad práva a vnímání práva z hlediska obecné idey spravedlnosti.

Rád bych také zmínil, že jsem členem Unie obhájců České republiky.

Mgr. Tomáš Krásný
ADVOKÁT

BLOG

Duben 2023

Březen 2021

Únor 2021

Poradna: Právní postavení seniorů v České republice

Před pár dny jsem hovořil v Poradně na Českém rozhlase na téma: Právní postavení seniorů v České republice. Senioři, kteří jsou v mnoha ohledech zranitelnější, však potřebují i práva, chráněná zákonem.

ROZHOVOR PŘEHRAJETE PO KLIKNUTÍ NA OBRÁZEK

Leden 2021

Načíst další články

Rychlé kontakty

           

DATOVÁ SCHRÁNKA jkig59x

Fakturační údaje

Mgr. Tomáš Krásný
Milíčova 1386/8
Moravská Ostrava
70200 Ostrava

ČAK: 13276
IČ: 73250503
DIČ: CZ8302075540

Přejít nahoru